21 Nisan 2018 |

BIST100
DOLAR
EURO
ALTIN
GBP

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Pestisit nedir? Pestisitin zararlar覺 nelerdir?

D羹n akam izleyicisiyle buluan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 3. b繹l羹m羹nde dizide G繹k癟e Bahad覺r’覺n canland覺rd覺覺 Oya karakteri, Asl覺han G羹rb羹z’羹n canland覺rd覺覺 Merve karakterine Pestisit adl覺 bir ine vuruyor. Pestisit inesinin ad覺n覺n ge癟ildii ve inenin vurulduu sahnenin ard覺ndan izleyiciler de pespisitin ne olduunun detayl覺 bilgisine b羹y羹k bir merak i癟erisinde ulamak istiyor. Pestisit, dizinin dikkatleri 羹zerine 癟eken ve youn ilgi toplayan d羹nk羹 sahnesinin ard覺ndan en 癟ok merak edilen ve sorgulanan listesine girdi.

Bir癟ok pestisit insanlar i癟in son derece zararl覺 etkilere sahiptir. Kullan覺ld覺klar覺 canl覺lar覺n yiyecek eklinde insanlar taraf覺ndan kullan覺lmalar覺 sonucunda insanlarda yayg覺n hastal覺klara ve istenmeyen s覺k覺nt覺l覺 durumlara sebep olurlar. Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tar覺m i癟ilerinde bir癟ok genetik hasar覺n yan覺 s覺ra karacier, b繹brek ve kaslarda bozukluklar g繹r羹lm羹t羹r. D羹nya Sal覺k rg羹t羹’n羹n yapt覺覺 s覺n覺fland覺rmada en 癟ok kullan覺lan 700 civar覺ndaki pestisitin 33’羹 insan sal覺覺na 癟ok zararl覺, 48’i olduk癟a tehlikeli, 118’i orta derecede tehlikeli ve 239’u da daha az tehlikeli grupta yer al覺yor.

PEST襤S襤T NED襤R?

Pestisit, zararl覺 organizmalar覺 engellemek, kontrol alt覺na almak ya da zararlar覺n覺 azaltmak i癟in kullan覺lan madde ya da maddelerden oluan kar覺覺mlard覺r. Pestisit, kimyasal bir madde, vir羹s ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir ara癟 olabilir. Zararl覺 organizmalar, insanlar覺n besin kaynaklar覺na, mal varl覺klar覺na zarar veren, hastal覺k yayan b繹cekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuak癟alar, kular, memeliler, bal覺klar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullan覺lmas覺n覺n baz覺 yararlar覺 olsa da insanlar ve dier hayvanlar i癟in potansiyel toksisiteleri nedeniyle baz覺 sorunlar da yaratabilir.

PEST襤S襤T襤N ZARARLARI NELERD襤R?

Bir pestisit kimyasal bir madde ya da vir羹s veya bakteri gibi biyolojik bir ajan olabilir. Kimyasal pestisitlerin 癟ou hedef organizmaya se癟kin etkinlik g繹steremedikleri i癟in hedef organizma d覺覺ndaki organizmalarda da 癟eitli hastal覺klara yol a癟ar hatta 繹ld羹r羹c羹 olabilirler. Bir癟ok pestisit insanlar i癟in de zararl覺d覺r. Kullan覺ld覺klar覺 canl覺lar覺n yiyecek eklinde insanlar taraf覺ndan kullan覺lmalar覺 sonucunda insanlarda yayg覺n hastal覺klara ve istenmeyen s覺k覺nt覺l覺 durumlara sebep olurlar. Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin akut toksik etkileri vard覺r. Karbamatlar, organofosfatlar ve klorlanm覺 hidrokarbonlar覺 i癟eren bir癟ok pestisit genetoksik etkiye sahiptir. Tar覺m ile uraan ve pestisite maruz kalan insanlarda yap覺lan 癟al覺malarda bu bireylerde yap覺sal ve say覺sal kromozom anomalileri ile karde kromatid deiiminde artmalar g繹zlenmitir.

Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tar覺m i癟ilerinde bir癟ok genetik hasar覺n yan覺 s覺ra karacier, b繹brek ve kaslarda bozukluklar g繹r羹lm羹t羹r. Pestisitin canl覺lar 羹zerindeki etkisi fetal yaamdan itibaren balamaktad覺r. Bu ila癟lar plasentadan fet羹se ge癟mekte ve bunun sonucu olarak d羹羹kler, hiperpigmente ve hiperkeratatik 癟ocuk doumlar覺 g繹r羹lmektedir. Yap覺lan hayvan deneylerinde ise radyoaktif olarak iaretlenip anneye verilen pestisitin 5 saat sonra plasentadan fet羹se ge癟tii ve fet羹s羹n g繹z, sinir sistemi ve karacierine yerletii g繹zlenmitir.

Organofosfatl覺 ve karbamatl覺 insektisitler ise etkilerini dorudan doruya periferal ve merkezi sinir sistemi 羹zerinde g繹stererek canl覺 yaam覺n覺 tehdit etmektedir. Bir癟ok pestisit insana, hayvanlara ve 癟evreye zarar vermektedir.

Bununla ilgili ilk 癟al覺malar 70’li y覺llar覺n ba覺nda, UNEP Stokholm 襤nsan evresi Konvansiyonunu haz覺rlayan s羹re癟te g繹stermilerdir. 30 y覺l sonra ABD, Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zellanda, uluslararas覺 bask覺lara boyun eerek k羹resel anlama tasla覺n覺n oluturulmas覺na karar vermilerdir.

PEST襤S襤T TRLER襤 NELERD襤R?

襤nsektisit : B繹cek, haerelere kar覺 kullan覺lan ila癟lard覺r.

Fungusit : Funguslara (Mantar) kar覺 kullan覺lan ila癟lard覺r.

Herbisit : Yabanc覺 otlara kar覺 kullan覺lan ila癟lard覺r.

Mollusit : Yumuak癟alara kar覺 kullan覺lan ila癟lard覺r.

Rodentisit : Kemirgenlere kar覺 kullan覺lan ila癟lard覺r.

Nematisit : Nematotlara kar覺 kullan覺lan ila癟lard覺r.

Akarisit : Akarlara kar覺 kullan覺lan ila癟lard覺r.

Kategorisine Son Eklenen Haberler

Son Dakika Haberleri

T羹m羹

Video Galeri

T羹m羹